print deze paginagroter lettertype kiezen

Uw medische gegevens elektronisch delen

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Goede zorg met goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts op de huisartsenpost. Dan kan het belangrijk zijn dat deze zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur.
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet uw huisarts eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Hieronder kunt u lezen hoe u toestemming kunt geven. En krijgt u antwoord op belangrijke vragen over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur.
Vanaf 1 januari 2013 mogen wij uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Vanaf 1 januari 2014 ook niet meer via ons huidige uitwisselingssysteem met de Huisartsenpost Apeldoorn.

Hoe geeft u toestemming?
Toestemming geven is bij ons mogelijk voor alle patiënten van 16 jaar en ouder. Alle medewerkers van onze praktijk kunnen u om toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met onze praktijk opnemen.
Bij Huisartspraktijk Wiechers hebben we besloten om vanwege de zorgvuldigheid uw verzoek schriftelijk te laten vastleggen, via een formulier dat u moet ondertekenen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken en ook bepaalde informatie in uw dossier laten afschermen. Lees hierover meer onder het kopje ‘Vragen en antwoorden’ verderop in deze tekst.

Zo werkt de zorginfrastructuur
 De huisarts houdt een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die van belang is voor uw behandeling. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt.
Als u toestemming aan ons hebt gegeven, dan mogen wij uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar stellen aan de huisartsenpost.
Zorgverleners kunnen gegevens elektronisch raadplegen via een netwerk dat hiervoor speciaal is gemaakt: de zorginfrastructuur. Dit is een beveiligd netwerk waarop huisartsen, apotheken, huisartsenposten en mogelijk in de toekomst medisch specialisten in Nederland hun computersysteem kunnen aansluiten.
Als u toestemming geeft, wordt u met uw burgerservicenummer (BSN) aangemeld bij het netwerk. Als een zorgverlener dan uw gegevens opvraagt, wordt met behulp van uw BSN gezocht wie gegevens over u hebben aangemeld. Die zorgverlener kan vervolgens uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat kan alleen als u toestemming hebt gegeven en als het nodig is voor uw behandeling.
In het netwerk zelf staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek. Andere zorgverleners kunnen alleen de belangrijkste informatie uit uw dossier inzien. Uw huisarts of apotheek houdt uw dossier bij. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar en kunt u onjuistheden laten herstellen.

Vragen en antwoorden
Bij het uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur gaat het om persoonlijke informatie. Voor u is daarom van belang om goed te weten waar u toestemming voor geeft. In deze vragen en antwoorden staan de belangrijkste zaken op een rij.

1.  Als ik toestemming geef, wie kunnen mijn gegevens dan inzien?

Alleen huisartsen en waarnemend huisartsen (huisartsenpost) kunnen dus uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat mag alleen als u toestemming hebt gegeven. En als het nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of een fysiotherapeut, kunnen uw gegevens niet inzien via de zorginfrastructuur.

2.   Welke gegevens kan de zorgverlener inzien?

Zorgverleners die aangesloten zijn op de zorginfrastructuur kunnen uw persoonlijke gegevens zien zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Ze kunnen ook een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt. Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van het huisartsendossier opvragen. Daarin staan:

 • uw huidige gezondheidsproblemen;
 • welke medicijnen u gebruikt;
 • bekende allergieën;
 • informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.

3.  Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur?

Om uw privacy te waarborgen, is het gebruik van het netwerk op verschillende manieren beveiligd.

 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten op het netwerk. Zo moet het computersysteem van de zorgverlener voldoen aan strenge beveiligingseisen.
 • Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas en een wachtwoord.
 • U moet eerst toestemming geven aan uw zorgverlener voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.
 • Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens inzien.
 • Het inzien van uw gegevens moet nodig zijn voor uw behandeling.
 • Op het gebruik van het netwerk is nauwlettend toezicht. Zo houdt het netwerk bij wie welke gegevens op welk moment heeft ingezien. Zo kan dat altijd gecontroleerd worden.

Ondanks al deze maatregelen is geen 100% garantie te geven dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. Doordat er nauwlettend toezicht is op het gebruik van het netwerk, kan misbruik wel snel gesignaleerd worden. De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

4.  Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben aangemeld en ingezien?

Ja, dat kan. Het netwerk legt vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en welke zorgverleners ze hebben opgevraagd. Als u dit wilt weten, vul dan het inzageformulier in op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), www.vzvz.nl. U krijgt dan een overzicht thuisgestuurd van de zorgverleners die uw gegevens hebben aangemeld en opgevraagd. U kunt ook een inzageformulier opvragen via het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 34 56.
Wilt u weten  welke gegevens uw zorgverlener over u deelt? Vraag dan om inzage in uw dossier bij uw zorgverlener. Daar heeft u recht op.

5.  Als ik toestemming geef, kan elke huisarts dan altijd mijn gegevens inzien?

Zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen zorgverleners die aangesloten zijn op het netwerk van de zorginfrastructuur kunnen via dit netwerk uw gegevens opvragen.

6.  Kan ik nagaan of mijn huisarts aangesloten is op de zorginfrastructuur?

Op www.vzvz.nl/informatiepunt vindt u een overzicht van alle zorgverleners die zijn aangesloten op de zorginfrastructuur. Hier kunt u nagaan of uw eigen huisarts en apotheek zijn aangesloten.

7.  Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u bij de huisarts aan wie u toestemming hebt gegeven. U kunt ook de VZVZ laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. De VZVZ draagt dan zorg voor het intrekken van uw toestemming. Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl of bel het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 317 34 56. Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen via de zorginfrastructuur. Ook niet in noodsituaties.

8.  Kan ik bepaalde gegevens uit mijn dossier afschermen?

Ja, u kunt uw huisarts of apotheek vragen bepaalde gegevens uit uw dossier af te schermen. Deze gegevens kunnen andere zorgverleners niet zien als ze uw gegevens opvragen. Wilt u bepaalde gegevens laten afschermen? Bespreek dit dan met uw huisarts of apotheek.

9. Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?

Uw zorgverlener mag uw gegevens alleen met uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming geeft, kan de zorginfrastructuur daarvoor niet worden gebruikt. Uw gegevens kunnen ook op andere manieren worden uitgewisseld, bijvoorbeeld via regionale netwerken. Uw zorgverlener kan u hier meer over vertellen.

10.  Ik heb in het verleden bezwaar gemaakt tegen het landelijk EPD. Moet ik nu nog iets doen?

Als u bezwaar heeft gemaakt, dan hoeft u niets te doen. Uw medische gegevens kunnen niet worden geraadpleegd via de zorginfrastructuur. Zonder uw toestemming kan dit ook niet vanaf 2013.
Kijk voor meer vragen en antwoorden op www.vzvz.nl.

Uw rechten in de zorg
U heeft onder meer het recht:

 • toestemming te geven voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens via de zorginfrastructuur;
 • uw toestemming in te trekken (zie vraag 7);
 • te weten wie uw gegevens hebben aangemeld en ingezien (zie vraag 4);
 • zelf uw gegevens in te zien (zie vraag 4);
 • gegevens te verwijderen of af te schermen (zie vraag 8).

Kijk onder het kopje ‘Meer informatie’ hieronder voor websites en telefoonnummers.

Verantwoordelijkheid
In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was hier tot 1 januari 2012 verantwoordelijk voor. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de VZVZ. Deze heeft in overleg met de patiëntenfederatie NPCF besloten om de veilige uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur zonder steun van de overheid voort te zetten. Uw zorgverlener en de VZVZ hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur.
Verantwoordelijkheid zorgverlener
Uw zorgverlener is verantwoordelijk voor uw medisch dossier. Hij is ook verantwoordelijk voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens via de zorginfrastructuur en moet u daarvoor vooraf om uw toestemming vragen. Uw zorgverlener moet altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Verantwoordelijkheid VZVZ
De VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via de zorginfrastructuur. De VZVZ zorgt er ook voor dat het netwerk goed werkt. Bijvoorbeeld dat zorgverleners alleen de gegevens kunnen inzien die voor hun beroepsgroep nodig zijn. Zo kan een huisarts wel een samenvatting van uw huisartsdossier inzien, maar een apotheker niet. Ook zorgt de VZVZ dat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmelden en wie gegevens opvragen.

Op de hoogte blijven?
De komende jaren zal de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur zich verder ontwikkelen. Andere soorten zorgverleners, bijvoorbeeld specialisten in ziekenhuizen, medewerkers van de ambulance en de spoedeisende hulp, kunnen dan mogelijk ook gebruik maken van de zorginfrastructuur. U kunt zich op www.vzvz.nl aanmelden voor een gratis e-mailservice. Dan krijgt u bericht over belangrijke veranderingen.

Meer informatie

 • Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Of wilt u weten welke gegevens uw huisarts of apotheek beschikbaar stelt? Op www.vzvz.nl vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverlener.
 • Heeft u vragen over de zorginfrastructuur? Neem dan contact op met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 317 34 56, e-mail informatiepunt@vzvz.nl . Of kijk op www.vzvz.nl.
 • Heeft u na overleg met uw zorgverlener vragen? Wilt u meer weten over uw rechten als patiënt? Bel dan met de Zorglijn van de patiëntenfederatie NPCF, telefoon 030 291 67 77. U kunt ook mailen naar zorglijn@npcf.nl. Of kijk op de website www.npcf.nl.
 • Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vindt u op de website van het College bescherming persoonsgegevens, www.cbpweb.nl en op www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.
 • Meer informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vindt u op www.rijksoverheid.nl. Zoek op ‘rechten van patiënten’.

Bron van deze informatie
Bovenstaande informatie is door uw huisarts opgesteld. Bron voor deze tekst was de folder die is opgesteld door de VZVZ in samenwerking met het ministerie van VWS en de patiëntenfederatie NPCF. De VZVZ is eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LVH), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ).
Onze informatie rondom het elektronisch delen van gegevens kan naar aanleiding van politieke ontwikkelingen en nieuwe beleidsbeslissingen achterhaald raken. Daarom verwijzen wij naar de VZVZ voor de meest actuele stand van zaken.

Emst, maart 2013

  Terug naar boven

zoeken

Interieur pand
Reanimatietraining 2019
Teamuitje 2017