print deze paginagroter lettertype kiezen

Praktijkondersteuners (POH's)

Anja Zweekhorst is praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Zij is een gediplomeerd verpleegkundige met veel ziekenhuiservaring. Anja richt zich op de zorgverlening aan chronisch zieken, zoals patiënten met Diabetes Mellitus en Astma/COPD. Anja neemt in overleg met de huisarts diverse medische taken over. Zij doet de periodieke controles en geeft begeleiding en advies.

Rianne van Norel is ook praktijkondersteuner somatiek. Zij verricht dezelfde taken als haar collega Anja Zweekhorst.

Annewil Spannenberg-Treep is praktijkondersteuner GGZ. De huisarts kan haar vragen om met patiënten die daar behoefte aan hebben in gesprek te gaan over hun geestelijk welzijn. Dit kan in principe over allerlei problemen gaan. Voor veel mensen is het soms al goed om alles eens op een rijtje te zetten. Dat kan meestal in een of twee gesprekken. Daarna bekijkt Annewil samen met de huisarts of gespecialiseerde hulpverlening nodig is of dat een aantal vervolggesprekken bij haar voldoende is.

  Terug naar boven

zoeken

Interieur pand
Reanimatietraining
Teamuitje