print deze paginagroter lettertype kiezen

Praktijkfolder - waarneming

Huisartsenpost Apeldoorn
Buiten de kantoortijden kunt u zich - uitsluitend voor spoedgevallen - wenden tot de Huisartsenpost in Apeldoorn, tel. 0900 - 600 9000. U kunt hier alleen na telefonische afspraak terecht. De post is gevestigd in het Lukas Ziekenhuis te Apeldoorn. Naar website huisartsenpost

Waarneming tijdens vakanties of nascholing
Tijdens afwezigheid van dokter Wiechers vanwege vakantie of nascholing wordt de praktijk waargenomen door één van de andere huisartsen in onze praktijk of door een collega in Vaassen.

  Terug naar boven

zoeken

Interieur pand
Reanimatietraining
Teamuitje